Om VSK

Vildbjerg Svømmeklub er en underafdeling af Vildbjerg Sports Foreninger og har ca. 400 medlemmer, fordelt på ca. 25 børnehold, 3 voksenhold og 1 konkurrencehold.

Vores mindste svømmere tilbydes vand-tilvænning og grundlæggende svømmeundervisning på babyhold til og med plask og leg hold. Her foregår undervisningen i forholdsvist små hold i varmtvandsbassinet. For de lidt ældre svømmere tilbydes mere teknisk undervisning. Her foregår undervisningen i 25m bassinet i både den dybe og lave ende.

På svømmeskolens hold er der tilknyttet såvel træner som hjælpetræner Foruden selv at være habile svømmere, uddannes og opkvalificeres vores trænere kontinuerligt gennem Dansk Svømmeunions programmer for at sikre den bedst mulige undervisning.

Ligeledes gennemfører alle trænere løbende de obligatoriske og nødvendige sikkerheds- og førstehjælpskurser.

Klubbens konkurrencehold tilbyder en mere målrettet træning og muligheden for at deltage i forskellige stævner og mesterskaber. På konkurrenceholdene er der stor fokus på, at træningen og det sociale fungerer i samspil.