Vildbjerg Svømmeklub inviterer til Generalforsamling 2023

Dato: Onsdag, 15. marts 2023

Tid: 19:00 -21:00

Sted: Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, VSK klublokale

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til orientering

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)
På valg er:
Kasserer Lasse Christiansen – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen anbefaler Anita Adler, allerede medlem af bestyrelsen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Vinnie Alkærsig– modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Tommy Andersen – modtager genvalg

8. Valg af suppleanter
På valg er:
Suppleant Tina Pennerup Pedersen – modtager genvalg
Suppleant Lone Lykke Hansen – modtager genvalg

9. Valg af intern revisor

10. Eventuelt

 

 

Generalforsamlingen er for alle medlemmer, og vi håber at se så mange medlemmer som muligt.

Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. For medlemmer under 16 år gælder, at forældre eller værge har stemmeret (dog kun én stemme pr. fremmødte forældre/værge). 

Er du interesseret i at blive en del af bestyrelsen, er det bestemt en mulighed, og vi byder alle velkomne og kan sagtens bruge flere frivillige hænder. Vi vil dog gerne understrege, at pt. er bestyrelsens opgaver vel fordelt, så altså ingen grund til at afholde sig fra at deltage i Generalforsamlingen, hvis man ikke har interesse i at blive tildelt opgaver.

Du skal ikke tilmeldes for at deltage, men har du forslag, der ønskes fremlagt, skal disse indsendes skriftligt til formand Mette Alkærsig på vildbjergsk@outlook.dk senest 1. marts 2023.

Vi glæder os til at se dig.

 

Mange hilsner,
Bestyrelsen i Vildbjerg Svømmeklub