Vildbjerg Svømmeklub inviterer til Generalforsamling 2022

Dato: Onsdag, 9. marts 2022

Tid: 19:00 -21:00

Sted: Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, mødelokale M4+M5

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)
 • På valg er: Formand Lars Haunstrup – modtager ikke genvalg
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • På valg er: Bestyrelsesmedlem Julia Korshøj – modtager ikke genvalg
 1. Valg af suppleanter
 • På valg er:
  Suppleant Tina Pennerup Pedersen – modtager genvalg
  Suppleant Lone Lykke Hansen – modtager genvalg
  Suppleant Cathrine Sahlholdt – modtager genvalg
 1. Valg af intern revisor
 2. Eventuelt

Vi er vært med en lille forfriskning.

Alle medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. For medlemmer under 16 år gælder, forældre eller værge har stemmeret. (Dog kun én stemme pr. fremmødte forældre/værge).

Forslag der ønskes fremlagt på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formand Lars Haunstrup på lars@vildbjergsk.dk senest 23. februar 2022.

Tilmelding kan ske til Lars Haunstrup på sms 40132269 eller mail lars@vildbjergsk.dk
Det er dog ikke noget krav, at du er tilmeldt for at møde op.

Vi glæder os til at se dig.

 

Mange hilsner,
Bestyrelsen i Vildbjerg Svømmeklub