Vildbjerg Svømmeklub inviterer til generalforsamling 2021

Bestyrelsen har fornøjelsen at invitere dig til den årlige generalforsamling.

Dato: Onsdag, 16. juni 2021

Tid: 19:30 -21:30

Sted: Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, klublokalet

Dagsorden jf. vedtægternes §5:

01.  Valg af dirigent og referent

02.  Formanden aflægger bestyrelsens beretning

03.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

04.  Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til orientering

05.  Indkomne forslag

06.  Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)

07.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

08.  Valg af suppleanter

09.  Valg af intern revisor

10.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen til formand Lars Haunstrup, lars@vildbjergsk.dk, senest to uger før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden vil fremgå senest to uger før generalforsamlingen.

Årsrapport for 2020 kan rekvireres forud ved henvendelse til formanden senest fem dage før, og bliver desuden fremlagt på generalforsamlingen.

Kom og vær sammen med os, og få indflydelse på din lokale svømmeklub.

Vi glæder os til at se dig!

 

Venlig hilsen,

Bestyrelsen i Vildbjerg Svømmeklub