Få indflydelse på din lokale svømmeklub!


Vildbjerg Svømmeklub afholder ordinær generalforsamling
 

Dato: Onsdag, 1. juli 2020

Tid: kl. 19:00

Sted: Sports- og Kulturcentret, VSK klublokale

Dagsorden jf. klubbens vedtægter, §5.

På valg er: 

Formand:

Lars Haunstrup (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlemmer:

Lone Lykke Hansen (modtager genvalg)

Suppleanter:

Julia Korshøj (modtager genvalg)

Tina Pennerup Pedersen (modtager genvalg)

Johnny Lund Madsen (modtager genvalg)

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på mail til formand Lars Haunstrup, lars@vildbjergsk.dk

Forslag, der ønskes behandlet, samt evt. opstilling som kandidat til én af ovenstående poster, skal ligeledes meddeles formanden på mail senest 2 uger før generalforsamlingen.

Mød op og hør, hvad Vildbjerg Svømmeklub har lavet det seneste år, hvad vi har i støbeskeen – og hvad vi får brug for til at sikre, vi fortsat kan tilbyde undervisning og vandsport for børn og voksne.

Vi byder på kage og kaffe/the/vand, og håber at se dig/jer til en hyggelig aften

 

Venlig hilsen,
Bestyrelsen i Vildbjerg Svømmeklub