Børneattester

For foreninger, hvis ansatte arbejder med børn under 15 år, er det lovpligtigt at indhente børneattest hos politiet.
VSK indhenter attesten hos Politiet og beder om samtykke hos vores bestyrelse, trænere og frivillige.

For yderligere information om børneattesten, klik her