På generalforsamling 9. marts 2022 blev den nyvalgte bestyrelse konstitueret.

Mette Alkærsig er ny formand for VSK.

Fra venstre:

  • Vinnie Alkjærsig (bestyrelsesmedlem)
  • Lasse Christiansen (kasserer)
  • Anita Adler (bestyrelsesmedlem)
  • Tina Pennerup Pedersen (suppleant)
  • Lone Lykke Hansen (suppleant)
  • Mette Alkærsig (formand)
  • Cathrine Sahlholdt (suppleant)
  • Tommy Andersen (bestyrelsesmedlem)

Vi ses i svømmehallen!