På generalforsamling 16. juni 2021 blev bestyrelsen konstitueret.

Fra venstre:

  • Tommy Andersen (bestyrelsesmedlem)
  • Lasse Christiansen (kasserer)
  • Lars Haunstrup (formand)
  • Mette Alkærsig (klubchef)
  • Julia Korshøj (bestyrelsesmedlem)
  • Vinnie Alkjærsig (bestyrelsesmedlem)
  • Lone Lykke Hansen (suppleant)
  • Tina Pedersen (suppleant)
  • Cathrine Sahlholdt (suppleant)

Vi glæder os til den kommende sæson!